Сигурност и дискретност

Ние се отнасяме много сериозно към вашата сигурност и дискретност. Ние запазваме конфиденциалността на цялата информация, която получаваме, докато сърфирате в уеб страницата на стоматолог д-р Д. Иванов. Това могат да бъдат личните ви данни (напр. име и e-mail адрес) или техническа информация, предоставена от вашия уеб браузър и интернет доставчик (Internet Service Provider) заедно със заявката ви за намиране на уеб страница.