Първоначалния преглед е важен както за прецизното диагностициране, така и за установяване на честни, задълбочени и ефикасни взаимоотношения. Диагностичната апаратура е на високо ниво. На лице е сътрудничество както с други стоматолози, така и с външни партньори.

Моето задължение е да Ви предоставя цялата информация за Вашето състояние, последващо лечение и възможни алтернативи. Ще Ви демонстрирам сходни случаи и ще визуализираме ефекта от лечението. Като наш пациент имате право да изисквате максимума, който позволява състоянието Ви.

Лечение : Перфектното обезболяване е логичното начало. То осигурява Вашето доверие и спокойствие.

Вашите отговорности:

  • Необходимо е да спазвате взаимно договорените часове, а когато това е невъзможно да съобщите.
  • Необходимо е да предоставите цялата информация, която е необходима за Вашето лечение.
  • Необходимо е да дадете своя принос към собственото си здраве, изпълнявайки стриктно взаимно съгласуваните с лекаря действия.
  • Необходимо е стриктното спазване на препоръките и грижата за устната хигиена.

Предимства:

  • Гаранция за извършените стоматологични услуги.
  • Oтлична квалификация на стоматолога и персонала.
  • Първокласно oборудване и инструментариум.
  • Най модерни и висококачествени материали и консумативи.
  • Гъвкава процедура на записване на пациентите.
  • Местоположение на кабинета, позволяващо добра транспортна комуникация и възможности за паркиране